Report – Salamandr – Brdy 2015

brdy2015V sobotu ráno jsme vyjeli vlakem z Úval do Prahy. Z Masarykova nádraží jsme se přesunuli na Hlavní nádraží, kde na nás čekal náš kamarád Higi se svojí družinou. Všechny nás to mile potěšilo. Společně s dalšími skauty jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl do Mníšku pod Brdy. Potom následoval pochod na Kytínskou louku, kde byl naplánován další program. Cestou si kluci našli zábavu v podobě klouzání po zamrzlé polní cestě. Když jsme dorazili na vybranou louku, tak byl vyhlášen společný nástup.

Po zazpívání skautské hymny došlo na vyměňování brděnek, které jsme, jak záhy zjistili zapomněli doma v klubovně. Bylo odpoledne a nám již moc času nezbývalo, a tak jsme se vypravili na cestu domů. Směrem k vlakovému nádraží jsme se ještě zastavili v místní cukrárně, kde jsme si dali něco dobrého na zub a při tom si pěkně popovídali. Potom se vydali na zpáteční cestu. Po příjezdu do Úval si společně zakřičeli pokřik a tím akci zakončili.

Fotky najdete na Rajčeti